Certificate No : J1223 – 0396
Nama Pelanggan : PT Energy Station Indonesia
Telepon : 081321376772
No Faktur : J1223 – 0396
Kontrak Durasi : 18 Desember 2023 – 17 Maret 2023
Alamat : Jl. Doho No. 5
Hama Sasaran : Crawling Insect & Flying Insect
Metode Pekerjaan : Spraying & Misting